Przejdź do treści

Ostrzeżenie meteorologiczne Jarosława Turały: Burze, silne opady deszczu i opady gradu. Bardzo wysokie temperatury.

WYSOKA TEMPERATURA – 28.06.2022r -11:00 CEST – 28.06.2022r – 23:00 CEST

BURZE – 28.06.2022r – 06:00 CEST – 29.06.2022r – 02:00 CEST

Profil na FB autora

Reklama

Zapraszamy do odwiedzenia profilu autora na Facebook:

„Sorry. Taki mamy klimat” czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. | Facebook

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami dla obszarów

Obszary zaznaczone kolorem – ŻÓŁTYM – z uwagi na możliwość wystąpienia intensywnych / nawalnych opadów deszczu oraz gradu o średnicy do 2 cm. Przewiduje się także wystąpienie silniejszych porywów wiatru, osiągających 70 km/h. Nie wykluczam pojawienie się superkomórek burzowych lub układów (również liniowych).

Reklama

Obszary zaznaczone kolorem – ZIELONYM – z uwagi na możliwość wystąpienia umiarkowanych / intensywnych opadów deszczu, gradu o marginalnej średnicy oraz silniejszych porywów wiatru osiągających 50 / 65 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne przed wysoką temperaturą dla obszarów

– Obszary zaznaczone kolorem – CZERWONYM – z uwagi na możliwość wystąpienia temperatur w zakresie 32 / 34 stopni.

– Obszary zaznaczone kolorem – ŻÓŁTYM – z uwagi na możliwość wystąpienia temperatur w zakresie 30 / 32 stopni.

Reklama

– Obszary zaznaczone kolorem – ZIELONYM – z uwagi na możliwość wystąpienia temperatur w zakresie 28 / 30 stopni.

SYTUACJA BARYCZNA

Polska znajduje się obecnie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego wraz ze zwiększonym gradientem (różnicą) poziomym temperatury. Front jak również strefa zbieżności będą powoli przesuwały się na wschód. W ich obrębie będziemy mieli do czynienia z silnymi opadami deszczu oraz burzami. Po stronie wschodniej napływa jeszcze bardzo gorąca masa powietrza, która będzie wypierana przez wspomniany front.

Ostrzeżenie meteorologiczne – SPODZIEWANE ZJAWISKA

– WYSOKIE TEMPERATURY

Reklama

– INTENSYWNE / NAWALNE OPADY DESZCZU

– OPADY GRADU O ŚREDNICY DO 3 CM

– SILNIEJSZE PORYWY WIATRU DO 70 KM/H

Reklama

– BURZE JEDNO / WIELOKOMÓRKOWE

– BURZE SUPERKOMÓRKOWE

– MNIEJSZE / WIĘKSZE UKŁADY BURZOWE.

Ostrzeżenie meteorologiczne – OPIS ZAGROŻENIA

Dziś chyba przeszedłem samego siebie. W jednym ostrzeżeniu mamy dwie składowe – Wysokie temperatury oraz Burze. Dodatkowo zdążyłem napisać to w niecałą godzinę.

Dziś już od rana dobrze rozbudowane komórki opanowały południe oraz Wielkopolskę i północ kraju. Już mamy do czynienia z aktywnymi burzami, które generują silne / bardzo silne opady. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy dość słaby gradient poziomy ciśnienia, burze przesuwają i przesuwać się będą powoli, powodując podtopienia oraz zalania. Obecnie konwekcja rusza z przytupem także nad łódzkim. W ciągu paru minut powstały pojedyncze, wyizolowane komórki konwekcyjne z silnym opadem. Tak jest obecnie na południe od Łodzi oraz między Ozorkowem a Łęczycą. Dobrze rozbudowana multikomórka daje o sobie znać także niedaleko Śremu w Wielkopolsce. Z kolei układ liniowy obecnie zaznacza się nad Pomorzem, na wschód od Koszalina.

Dziś będzie sporo opadów i burz. Będą one powodować podtopienia, zalania. W takich warunkach często zjawiska są nagłe i „wyposażone” w sporą ilość wyładowań atmosferycznych. W układach liniowych lub dobrze rozwiniętych układach wiatr może być silniejszy od zakładanego i może powodować szkody materialne. Dziś raczej zalecam być w trybie „stand by” i spoglądać w niebo oraz radary odbiciowości opadów / teledetekcji wyładowań atmosferycznych.

Co do wysokich temperatur, to opanować powinny centrum, Warmię oraz południe kraju. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu (elektrolity, woda z solą lub cukrem).

Grafika – ESTOFEX / OGIMET ESTOFEX / LIGHTNINGWIZARD

Prognozę przygotował: Jarosław Turała.

Inne wiadomości.

Reklama