Pogoda aktualnie

Radar odbiciowości

Zobaczysz gdzie aktualnie najmocniej pada i pojawiają się wyładowania.
Kolor czerwony oraz ciemnofioletowy oznaczają bardzo silny rdzeń opadowy i możliwość gradu. Błyskawice oznaczają aktualne wyładowania.


Detektor opadów gradu (produkt ZHAIL)

Zobaczysz gdzie pojawiły się opady gradu. Aktualizacja co około 10 minut.
Kolor bordowy oznacza rdzeń gradowy. Gdy jesteś na jego drodze lub w pobliżu UWAŻAJ!

Aby ustawić mapę wejdź w link. Kliknij trybik po prawej stronie.
Wybierz:

Aby ustawić mapę wejdź w link:

https://czypada.pl

Kliknij trybik po prawej stronie.
Wybierz Produkty IMGW: Grad.
Zatwierdź: Zapisz ustawienia mapy.


Detektor wyładowań

Zobaczysz gdzie aktualnie pojawiają się wyładowania. Są one oznaczone plusem. Im plus jest jaśniejszy, tym wcześniej wyładowanie miało miejsce.


Radar opadów

Na poniższej mapie znajdziesz radar opadów. Zobaczysz gdzie aktualnie najmocniej pada.


Zdjęcia satelitarne

Poniżej znajduje się animacja zdjęć wykonanych z satelity. Dzięki czemu zobaczysz zachmurzenie widoczne z góry.