Smog w Polsce. Zła jakość powietrza na południu Polski. RCB wydało ostrzeżenia na 24.1.2022

W poniedziałek i w nozy z poniedziałku na wtorek będzie notowana bardzo zła jakość powietrza na południu Polski. RCB wydało ostrzeżenia.

Smog w Polsce – prognozowana jakość powietrza.

Szczególnie duże wartości PM2.5 oraz PM10 występują w tej chwili w okolicach Katowic, Krakowa i Gliwic. Z upływem dnia i umacnianiem się wyżu nad Polską jakość powietrza będzie się pogarszać na południu Polski. Najwyższe stężenie PM2.5 notować będziemy dziś, w nocy oraz pierwszej połowie wtorku w woj. śląskim i małopolskim. We wtorek po południu stężenie PM2.5 będzie maleć, a co za tym idzie, jakość powietrza się poprawi,

smog w polsce
Mapa zanieczyszczeń. Źródło: Ventusky.com

RCB wydało ostrzeżenia i wysyła SMSy

W związku z prognozami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ)  o zagrożeniu przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 powyżej 150 µg/m3, Alert RCB o treści:

Uwaga! Dnia 11.11 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. 

został wysłany do mieszkańców obszarów zaznaczonych w treści ostrzeżenia.

alert rcb
Alert RCB

Gdy powietrze jest zanieczyszczone:

  • zrezygnuj ze spacerów na świeżym powietrzu,
  • zrezygnuj z uprawiania sportu na zewnątrz,
  • ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina cząsteczek zawieszonych w atmosferze, które nie przekraczają 2,5 mikrometra. Przyjmuje się (wg WHO), że jest to zanieczyszczenie najbardziej niebezpieczne dla człowieka. Dociera do układu oddechowego, a następnie do układu krowionośnego. Przez to dłużej zostaje też w naszym organizmie.

Czym jest PM10?

PM10 to mieszanina cząsteczek zawieszonych w atmosferze, które nie przekraczają 10 mikrometrów ale są większe niż 2,5 mikrometra. Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów).

Inne wiadomości