Przejdź do treści

Polska

𝐖𝐢𝐜𝐡𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐚𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤ą 𝐳 𝐩𝐨𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐢 𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐨 𝟖𝟎-𝟗𝟎 𝐤𝐦/𝐡, 𝐦𝐨ż𝐥𝐢𝐰𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐳𝐞, 𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐰𝐞𝐭 𝟏𝟎𝟎 𝐤𝐦/𝐡. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐧𝐨𝐳𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐳𝐨𝐰𝐨-𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫𝐨𝐰𝐚 𝐧𝐚 ś𝐫𝐨𝐝ę.

Silne porywy wiatru do 80-90 km/h związane z wichurą, wydarzenia w polsce

𝐖𝐢𝐜𝐡𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐚𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤ą 𝐳 𝐩𝐨𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐢 𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐨 𝟖𝟎-𝟗𝟎 𝐤𝐦/𝐡, 𝐦𝐨ż𝐥𝐢𝐰𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐳𝐞, 𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐰𝐞𝐭 𝟏𝟎𝟎 𝐤𝐦/𝐡. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐧𝐨𝐳𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐳𝐨𝐰𝐨-𝐰𝐢𝐚𝐭𝐫𝐨𝐰𝐚 𝐧𝐚 ś𝐫𝐨𝐝ę.